Strona Główna Historia Tygodnika Redakcja Autorzy Galeria Zdjęć Archiwum Prenumerata Reklama
  • 1
  • Swieto sportowe 2013
  • 65lat
  • Banner
  • PanoramaBC

Visitor Counter

Today 11

Yesterday 20

Week 172

Month 385

All 40849

Currently are 6 guests and no members online

Polecane Strony

 

Profesor Marek Wierzbicki

 

W latach 1983–1988 studiował historię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Równocześnie był aktywnym działaczem harcerskim, w ramach tzw. harcerstwa niepokornego, niezależnego od władz ZHP, m.in. był animatorem Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy przy parafii św. Barbary w Pionkach, liderem lokalnych struktur Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. W stanie wojennym i po jego zakończeniu działał także w podziemnych strukturach podległych Tymczasowej Komisji Terenowej NSZZ „Solidarność” w Pionkach. W latach 1988-1990 pracował jako nauczyciel historii w szkołach podstawowych w Sieciechowie i Laskach. W latach 19901-1991 był wicedyrektorem Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach. W latach 1990-1994 był w radnym miejskim w Pionkach. Od 1991 rozpoczął pracę naukową w Instytucie Studiów Politycznych PAN, gdzie pracował do 2013 r. W 1997 obronił na KUL rozprawę doktorską Stosunki polsko-białoruskie na ziemiach II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–1941 (promotor: prof. dr hab. Tomasz Strzembosz). W 2006 wydał drukiem rozprawę habilitacyjną Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie. W latach 2007-2009 pracował jako wykładowca w Collegium Civitas (Warszawa). Od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2014 członek Rady Naukowej ISP PAN. Od 1 października 2009 profesor nadzwyczajny KUL w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, zatrudniony jako kierownik Katedry Historii Współczesnej i Ruchów Społecznych. Od września 2007 pracownik IPN Delegatura Radom, zatrudniony jako główny specjalista. 22 stycznia 2016 uzyskał tytuł profesora nauk społecznych. Od 1 października profesor zwyczajny KUL.

W swoich pracach zajmował się dziejami okupacji sowieckiej ziem wschodnich przedwojennej Polski (1939–1941), młodzieżą w PRL na tle politycznych, społecznych i kulturowych trendów epoki, badał relacje władzy i społeczeństwa w systemie totalitarnym, autorytarnym i demokratycznym oraz dzieje polskiej emigracji politycznej po 1939 r. OD 2016 r. bada dzieje młodzieży w Europie w czasie Zimnej Wojny.

W 2008 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, zaś w 2015 r. Krzyżem Wolności i Solidarności. W styczniu 2019 r. Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał mu status działacza opozycji antykomunistycznej. Od 1990 r. do chwili obecnej jest instruktorem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w stopniu harcmistrza.

Publikacje (wybrane)

•„Pierwsza Kadrowa” Inspektoratu Radomskiego AK: zarys dziejów oddziału partyzanckiego „Cezara”, „Harnasia”, „Marii”, wyd. 2, A.B. Express, Pionki – Warszawa 1995.

  Okupacja sowiecka (1939–1941) w świetle tajnych dokumentów: obywatele polscy na kresach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką w latach 1939–1941, wybór źródeł pod red. Tomasza Strzembosza, wybór, oprac., wstęp Krzysztof Jasiewicz, T. Strzembosz, Marek Wierzbicki, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1996.

  Ocalone archiwum Polski Podziemnej: Ziemie Wschodnie II RP w dokumentach ze zbioru Wojciecha Bukata, oprac. red. Grzegorz Motyka, Marek Wierzbicki, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk 1997.

  Polacy i Białorusini w zaborze sowieckim: stosunki polsko-białoruskie na ziemiach północno-wschodnich II RP pod okupacją sowiecką 1939–1941, wyd. 2 popr. i uzup., Stowarzyszenie Kulturalne Fronda, Warszawa 2007.

  Polacy i Żydzi w zaborze sowieckim: stosunki polsko-żydowskie na ziemiach północno-wschodnich II RP pod okupacją sowiecką 1939–1941, wyd. 2 popr. i uzup., Stowarzyszenie Kulturalne Fronda, Warszawa 2007.

  Młodzież w PRL, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2009.

   Studia z dziejów harcerstwa 1944-1989, pod red. Marka Wierzbickiego, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2009.

   Harcerz-Żołnierz-Obywatel. Zygmunt Lechosław Szadkowski (1912-1995), Lublin, Instytut Pamięci Narodowej,  2016.

   Człowiek z Polski. Kazimierz Sabbat (1913-1989) i polska opozycja niepodległościowa”, Instytut Pamięci Narodowej, Lublin-Warszawa 2019.

 

Niedziela, 15 wrzesnia 2019

Firmy zainteresowane reklamą prosimy o kontakt z redakcją

Ogłoszenia/Reklamy


© Tygodnik Polski 2014   |   Serwis Internetowy Sponsorowany przez Allwelt International   |   Admin