Strona Główna Historia Tygodnika Redakcja Autorzy Galeria Zdjęć Archiwum Prenumerata Reklama
  • Brimbank Park 1
  • TL1
  • Dylsc
  • MelbDoc1
  • MelbDoc2
  • Melb Doc3
  • Bendigo

Visitor Counter

Today 43

Yesterday 34

Week 43

Month 108

All 51615

Currently are 8 guests and no members online

Polecane Strony

WIELKA ENCYKLOPEDIA POLONII ŚWIATA
pod redakcją prof. zw. dr. hab. inż. Zbigniewa S. PiaskaW „Słowie do Czytelnika” prof. Piasek pisze:„ ... Ideą ‘Encyklopedii’ jest zachowanie i utrwalenie dziedzictwa Polonii, pozostającej na emigracji, oraz Polaków w kraju, aktywnie współdziałających z licznymi organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami polonijnymi. Praca wieńcząca wieloletnie badania w tym ważnym zakresie, służyć ma promocji Polski i Polonii w jej wymiarze historycznym i współczesnym, jednostkowym i zbiorowym, w końcu odnosić ma się do polskości w aspekcie symboliki kulturowej i przekazu aksjologicznego, zobrazowanego w kanonie wartości chrześcijańskich i narodowych.”
„...Geneza powstania niniejszego dzieła wynika z potrzeby udokumentowania i upowszechnienia wiedzy na temat integracji Polaków w krajach osiedlenia oraz propagowania dobrego wizerunku Polski i Polaków, jak również całokształtu dziedzictwa narodowego, czemu służyć ma priorytet szeroko rozumianej edukacji patriotycznej, ukierunkowanej w szczególności na młode pokolenie.
„Encyklopedia” stanowi swego rodzaju novum, gdyż dobór biogramów ma w tym względzie kluczowe znaczenie. W biogramach tych bowiem prześledzić możemy niezwykle ważny dla emigracji problem asymilacji oraz późniejszej integracji kulturowej Polaków w kraju osiedlenia. Istotna jest również przyjęta hipoteza, że ‘Encyklopedia’ nie koncentruje się na prezentacji ilościowej, ale jakościowej materiału badawczego, poprzez co w sposób optymalny ma szansę ukazać realia życia poza krajem oraz najistotniejsze problemy emigracji. Przykłady postaci reprezentujących różne kraje i różne środowiska doskonale obrazują proces świadomej i celowej integracji Polaków w kraju osiedlenia, często odmiennym od kraju pochodzenia.”
„...Spoiwem łączącym niekwestionowane walory ‘Encyklopedii’ warunkujące jej prestiż oraz wysoki merytoryczny i edytorski poziom, jest autentyczne przywiązanie do wartości, zobrazowane w zaprezentowanych biogramach.”
Biogramy encyklopedyczne, podane w języku polskim i angielskim, zebrane zostały w zasadzie ze wszystkich kontynentów i obejmują okres od II wojny światowej do czasów współczesnych. Dominują przedstawiciele Polonii amerykańskiej z USA. Polonia australijska jest oczywiście reprezentowana, ale generalnie czuje się pewien niedosyt. Natomiast Tygodnik Polski jest nieźle reprezentowany, gdyż w ‘Encyklopedii’ znajduje się niejedno nazwisko, związane z naszym pismem, w przeszłości lub obecnie, jak: Marek Baterowicz, Marian Kałuski, Witold Łukasiak, Jerzy Moskała, Krystyna i Waldemar Niemotko, Jolanta Wolska, Bogumiła Żongołłowicz.
Dzieło prof. Piaska i współpracowników, wolumin w twardej, imitującej skórę oprawie, liczący blisko 550 stron, bogato ilustrowany kolorowymi fotografiami, składa się z dwóch działów: cz. I „Polonia świata”, cz.II „Polacy dla Polonii świata”.
Redaktor naukowy - ks. prał. prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Kryński
Redaktor techniczny – ks. prof. dr hab. Stanisław Łupiński
Publikacja została przygotowana w ramach prowadzonego projektu badań naukowych we współpracy z Wydziałem Interdyscyplinarnym Akademii Polonijnej w Częstochowie, Fundacją „Instytut Edukacji i Rozwoju” i „Światowym Stowarzyszeniem Dziedzictwa Kulturowego Polonii”
Wydawcy – Fundacja „Instytut Edukacji i Rozwoju” w Częstochowie i Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Częstochowie „Educator”, Częstochowa 2014
Skład, druk i oprawa – Oficyna Wydawnicza Kucharski w Toruniu
Książka jest rozpowszechniana poprzez wysyłkę do bibliotek narodowych, placówek dyplomatycznych, stowarzyszeń naukowych itp. Dostępna jest w księgarniach w Polsce, a także w Redakcji „Tygodnika Polskiego” w Melbourne, tel. (03) 9362 0128. Także można zamówić, tel. (03) 9568 7558.

 

 

Poniedziałek, 3 sierpnia 2020

Firmy zainteresowane reklamą prosimy o kontakt z redakcją

Ogłoszenia/Reklamy


© Tygodnik Polski 2014   |   Serwis Internetowy Sponsorowany przez Allwelt International   |   Admin