Strona Główna Historia Tygodnika Redakcja Autorzy Galeria Zdjęć Archiwum Prenumerata Reklama

Visitor Counter

Today 3

Yesterday 30

Week 169

Month 234

All 51741

Currently are 14 guests and no members online

Polecane Strony

WIELKA ENCYKLOPEDIA POLONII ŚWIATA
pod redakcją prof. zw. dr. hab. inż. Zbigniewa S. PiaskaW „Słowie do Czytelnika” prof. Piasek pisze:„ ... Ideą ‘Encyklopedii’ jest zachowanie i utrwalenie dziedzictwa Polonii, pozostającej na emigracji, oraz Polaków w kraju, aktywnie współdziałających z licznymi organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami polonijnymi. Praca wieńcząca wieloletnie badania w tym ważnym zakresie, służyć ma promocji Polski i Polonii w jej wymiarze historycznym i współczesnym, jednostkowym i zbiorowym, w końcu odnosić ma się do polskości w aspekcie symboliki kulturowej i przekazu aksjologicznego, zobrazowanego w kanonie wartości chrześcijańskich i narodowych.”
„...Geneza powstania niniejszego dzieła wynika z potrzeby udokumentowania i upowszechnienia wiedzy na temat integracji Polaków w krajach osiedlenia oraz propagowania dobrego wizerunku Polski i Polaków, jak również całokształtu dziedzictwa narodowego, czemu służyć ma priorytet szeroko rozumianej edukacji patriotycznej, ukierunkowanej w szczególności na młode pokolenie.
„Encyklopedia” stanowi swego rodzaju novum, gdyż dobór biogramów ma w tym względzie kluczowe znaczenie. W biogramach tych bowiem prześledzić możemy niezwykle ważny dla emigracji problem asymilacji oraz późniejszej integracji kulturowej Polaków w kraju osiedlenia. Istotna jest również przyjęta hipoteza, że ‘Encyklopedia’ nie koncentruje się na prezentacji ilościowej, ale jakościowej materiału badawczego, poprzez co w sposób optymalny ma szansę ukazać realia życia poza krajem oraz najistotniejsze problemy emigracji. Przykłady postaci reprezentujących różne kraje i różne środowiska doskonale obrazują proces świadomej i celowej integracji Polaków w kraju osiedlenia, często odmiennym od kraju pochodzenia.”
„...Spoiwem łączącym niekwestionowane walory ‘Encyklopedii’ warunkujące jej prestiż oraz wysoki merytoryczny i edytorski poziom, jest autentyczne przywiązanie do wartości, zobrazowane w zaprezentowanych biogramach.”
Biogramy encyklopedyczne, podane w języku polskim i angielskim, zebrane zostały w zasadzie ze wszystkich kontynentów i obejmują okres od II wojny światowej do czasów współczesnych. Dominują przedstawiciele Polonii amerykańskiej z USA. Polonia australijska jest oczywiście reprezentowana, ale generalnie czuje się pewien niedosyt. Natomiast Tygodnik Polski jest nieźle reprezentowany, gdyż w ‘Encyklopedii’ znajduje się niejedno nazwisko, związane z naszym pismem, w przeszłości lub obecnie, jak: Marek Baterowicz, Marian Kałuski, Witold Łukasiak, Jerzy Moskała, Krystyna i Waldemar Niemotko, Jolanta Wolska, Bogumiła Żongołłowicz.
Dzieło prof. Piaska i współpracowników, wolumin w twardej, imitującej skórę oprawie, liczący blisko 550 stron, bogato ilustrowany kolorowymi fotografiami, składa się z dwóch działów: cz. I „Polonia świata”, cz.II „Polacy dla Polonii świata”.
Redaktor naukowy - ks. prał. prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Kryński
Redaktor techniczny – ks. prof. dr hab. Stanisław Łupiński
Publikacja została przygotowana w ramach prowadzonego projektu badań naukowych we współpracy z Wydziałem Interdyscyplinarnym Akademii Polonijnej w Częstochowie, Fundacją „Instytut Edukacji i Rozwoju” i „Światowym Stowarzyszeniem Dziedzictwa Kulturowego Polonii”
Wydawcy – Fundacja „Instytut Edukacji i Rozwoju” w Częstochowie i Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Częstochowie „Educator”, Częstochowa 2014
Skład, druk i oprawa – Oficyna Wydawnicza Kucharski w Toruniu
Książka jest rozpowszechniana poprzez wysyłkę do bibliotek narodowych, placówek dyplomatycznych, stowarzyszeń naukowych itp. Dostępna jest w księgarniach w Polsce, a także w Redakcji „Tygodnika Polskiego” w Melbourne, tel. (03) 9362 0128. Także można zamówić, tel. (03) 9568 7558.

 

 

Piątek, 7 sierpnia 2020

Firmy zainteresowane reklamą prosimy o kontakt z redakcją

Ogłoszenia/Reklamy


© Tygodnik Polski 2014   |   Serwis Internetowy Sponsorowany przez Allwelt International   |   Admin